Salta al contenido principal

Autors. Equip docent.

El equipo docente de este portal está constituido por los miembros de la Secció de Ginecologia Oncològica i Mastologia de la Societat de Ginecologia i Obstetrícia de l'ACMSCB, junto a las oncólogas médicas Pilar Barretina, Lydia Gaba y Yolanda Garcia.Coordinador: Dr. Pere Fusté. L'equip docent d'aquest portal està constituït pels membres de la Societat de Ginecologia Oncològica i Mastologia de la Societat de Ginecologia i Obstetrícia de l'ACMCB, i les oncòlogues mèdiques Pilar Barretina, Lydia Gaba i Yolanda Garcia. Coordinador: Dr. Pere Fusté.

Close menu